APVojvodina

Pokrajinski sekretarijat za privredu,zapošljavanje i ravnopravnost raspisalo je sledeće konkurse:

4. jul 2014. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva putem dotacija ostalim neprofitnim institucijama u iznosu od 5.miliona dinara, za realizaciju projekata iz oblasti turizma .Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Opširnije…http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=466:4–2014——————&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13

4. jul 2014. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 30 miliona dinara putem kapitalnih transfera ostalim novoima vlasti. Predviđeno je sufinansiranje planiranja i uređenja tematskih (tipskih i mešovitih) celina, ulica, trgova, štrandova i drugih turističkih celina, koji bi u nizu sadržali veći broj turističkih objekata, vinskih podruma, odnosno proizvođača vina, rakije, zanatskih radnji, nacionalnih restorana, zavičajnih domova, etno kuća, suvenirnica i tome slično, kroz projekte. Za ovu tačku konkursa po projektu, visina traženih sredstava ne može biti veća od 5 miliona dinara. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31. oktobra 2014. godine.

Opširnije… http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=465:4–2014———–a———&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13

4. jul 2014. – Konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini – tekuće subvencije

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara putem tekućih subvencija privatnim preduzećima, radi realizacije projekata iz oblasti turizma. Javni poziv za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći. Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Opširnije… http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=464:4-2014-&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13

4. jul 2014. – Konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini – kapitalne subvencije

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 18 miliona dinara kroz kapitalne subvencije privatnim preduzećima, radi realizacije projekata iz oblasti turizma. Konkurs je otvoren do utroška sredstava a najkasnije do 15.08.2014.godine.

Opširnije… http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=463:4-2014-&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13