Kulturna-Ruta

Kulturna ruta „Put rimskih careva i dunavski put vina“ proteže se kroz četiri države u srednjem i donjem toku Dunava, obuhvatajući dvadeset arheoloških lokaliteta i dvanaest vinskih regiona. Kao zajedničko kulturno nasleđe Hrvatske, Srbije, Bugarske i Rumunije, Ruta je već postala deo mreže evropskih kulturnih ruta.

Pored namere da doprinese boljem predstavljanju zajedničkog kulturno-istorijskog nasleđa, ciljevi ovog projekta su povećanje broja turista za Rutu i u regionu uopšte, ali i bolje profilisanje regiona kao kvalitetne turističke destinacije.

Naučni savet Rute okuplja eksperte iz oblasti istorije, arheologije, istorije umetnosti, enologije, turizma i drugih srodnih oblasti, a formiran je kako bi se obezbedio sveobuhvatni naučni pristup daljem razvoju tematske osnove, kao i kulturno-istorijska interpretacija Rute po najvišim akademskim standardima.

„Kulturna Ruta „ Put rimskih careva i dunavski put vina „ istovremeno je deo kulturnog nasleđa zemalja uključenih u rutu, ali i integralni deo zajeničkog evropskog kulturnog nasleđa. Rimsko carstvo i poduhvati rimskih careva postavili su temelje urbanizma, administrativnog i zakonodavnog sistema srednjovekovne Evrope, pa time i savremenih evropskih društava. U tom smislu, ona obuhvata arheološke lokalitete u Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj i Rumuniji, koji su svojevrsni spomenici vladavini rimskih careva na ovim prostorima“, izjavio je Majkl Verner, predsednik Naučnog saveta Rute, profesor rimske umetnosti i arheologije na američkom univerzitetu Albaniju Državnog univerziteta Njuorka i naučni savetnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici.

„Cilj je kontinuirani razvoj kulturne rute kao atraktivnog i ekonomski isplativog turističkog proizvoda koji obuhvata četiri države dunavskog regiona. Razvojem ove rute želimo da doprinesemo razvoju prekograničnog turizma i zajedničkoj promociji povezanih turističkih destinacija na Ruti, a u intresu sve četiri države“, kaže Danko Ćosić, menadzer Rute.

Prvi sastanak Saveta u Sremskoj Mitrovici korak je ka jačanju zajedničke tematske osnove i unutrašnje kohezije svih aktera uključenih u razvoj Rute.

Dunavski centar za kompetnciju ( DSS ) nosilac je projekta razvoja rute. DSS je posvećen razvoju i unapređenju Dunava kao održive i konkurentne turističke destinacije. U svom članstvu, DSS okuplja raznovrsne aktere iz javnog, privatnog i nevladinog sektora. Svojim aktivnostima DSS podržava postojeće i razvija nove turističke proizvode, radi na stvaranju i promociji jedinstvenog turističkog brenda za ceo region Dunava i zagovara dalja ulaganja u razvoj turizma u Dunavskom regionu.

Razvoj kulturne rute „ Put rimskih careva i dunavski put vina“ podrzali su Nemmačka organizacija za međunarodnu pomoć ( GIZ ) i Evropska Unija.