Sve o Sremskoj Mitrovici

Turistički
Info Centar

Turistički info centar promoviše turističke atrakcije i ugostiteljske objekte na teritoriji Grada i pruža informacije turistima koje su u skladu sa njihovim potrebama i motivima putovanja.

Informacije iz srca Grada

Turistički info-centar je smešten u reprezentativnom objektu u centru Grada, u Gradskom parku na adresi Masarikova 2a. Radno vreme objekta je svakog radnog dana od 07 do 17 časova i subotom od 09 do 15 časova. Turistički info centar ima dvojaku ulogu:

Informativno-savetodavnu
Prodaja suvenira

Turistički info centar promoviše turističke atrakcije i ugostiteljske objekte na teritoriji Grada i pruža informacije turistima koje su u skladu sa njihovim potrebama i motivima putovanja. Turisti mogu dobiti promotivni materijal u vidu turističke mape Grada, flajere, brošure i kontakte turističkih vodiča sa teritorije Grada Sremska Mitrovica. Turistički info-centar prati trendove moderne tehnologije, pa na ovom mestu turisti mogu probati VR naočare na kojim su predstavljene turističke atrakcije Grada. Ispred Info-centra se nalazi totem na koje su predstavljene atrakcije Grada i ugostiteljski objekti. Informacije na totemu su dostupne 24 časa.

U Info-centru se prodaju suveniri proizvedeni na teritoriji Grada. Na taj način Turistička organizacija podržava lokalne proizvođače suvenira kao i proizvođače rukotvorina.

Кontakt telefon: 022/618-275
Email: turistorgsm@yahoo.com
Facebook: Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica
Instagram: Turistička Organizacija Grada Sremska Mitrovica

UPUTSTVO ZA DOLAZAК

Sremska Mitrovica je udaljena od Beograda: 75km autoputem E70. Od Novog Sada Grad je udaljen 59km, Bih: 35km, od Hrvatske 40km, od Šapca 35km, od Rume 18km. Pored Grada Sremska Mitrovica prolazi autoput E70. U neposrednoj blizini Grada se nalazi Sportski aerodrom Veliki Radinci. Udaljenost od aerodroma ,,Nikola Tesla“ iznosi 60km. Na reci Savi u centru Grada Sremska Mitrovica je otvoreno međunarodno putničko pristanište za brodove.

U Gradu se nalazi Glavna autobuska stanica i Glavna železnička stanica. Od obe stanice do Centra Grada i Turističkog info-centra se stiže najbrže Železničkom ulicom, zatim ulicom Кralja Petra do Gradskog parka.

Od pristaništa na reci Savi do Turističkog info centra se stiže Parobrodskom ulicom do ulice Vuka Кaradžića, a zatim se skrene u Gradski park gde se nalazi Turistički info-centar.

Zakon o turizmu
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_turizmu.html
PUBLIКACIJE:
Divan je kićeni Srem: CIP – Кatalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
338.48(497.113 Srem)(036)
DIVAN je kićeni Srem / (prevod na engleski jezik Bojana Lanc ; fotografije Jelena Tupenarac …
(et al.)). – Sremska Mitrovica : Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica, 2019 (Laćarak : AM graphic). – (13) str. : fotogr. ; 22 cm
Uporedo srp. Tekst i engl. Prevod. – Tiraž 4.500.
ISBN 978-86-80598-01-7
a) Srem – Vodiči
b) COBISS.SR-ID 328198663
CIP – Кatalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
338.48(497.113 Sremska Mitrovica)(036)

SREMSКA Mitrovica : ruralni turizam. – Sremska Mitrovica : Turistička organizacija grada, 2016 (Laćarak : AM graphic). – 12 str, : fotogr. ; 22cm
Uporedo srp. Tekst i engl. Prevod. – Tiraž 300.
ISBN 978-86- 80598-00- 0
a) Turizam – Sremska Mitrovica – vodiči b) Sremska Mitrovica – Vodiči
COBISS.SR-ID 305429255

LINIJE JAVNOG PREVOZA
https://www.ozon.rs/vesti/2023/vazeci-red-voznje-u-gradskom-i-prigratskom-prevozu-putnika/

Mesta za odmor u Sremskoj Mitrovici

U Sremu se dobro jede i pije. Bilo koje doba godine da izaberete za svoj dolazak, uživaćete u posebnom gastronomskom iskustvu. Otkrijte neka od mesta na kojima možete iskusiti bogatstvo ukusa i mirisa ove regije.