Ustanove kulture

Zavod za zaštitu spomenika kulture

Zavod za zaštitu spomenika kulture

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, u skladu sa svojom regionalnom nadležnošću, brine o izuzetno dragocenom kulturno istorijskom nasleđu Srema i severnog dela Mačve, koje u kontinuitetu možemo pratiti od praistorije do XX veka. Zavod je osnovao Srez Sremska Mitrovica u decembru 1961. godine.Vremenom, on se organizovao kao međuopštinska služba za region Srema.

Čuvari identiteta, tradicije i kulture
naroda sa ovih prostora

Osnovna delatnost zavoda je zaštita nepokretnih kulturnih dobara – spomenika kulture, prostorno kulturno istorijskih celina, arheoloških nalazišta i znamenitih mesta i dobara koja uživaju status prethodne zaštite sa područja sedam opština: Inđije, Iriga, Pećinaca, Rume, Sremske Mitrovice, Stare Pazove i Šida.

Okolnosti u kojima je nastala ova ustanova nisu išle u prilog očuvanju kulturne baštine. Intenzivna urbanizacija je pretila da uništi istorijska jezgra i stare gradske celine, obzirom na to da je postojala tendencija da se novi građevinski kompleksi smeštaju unutar gradskih centara. U to vreme istraživanje Sirmijuma je dostizalo svoju kulminaciju. Tada su stvoreni uslovi za prezentaciju prvih arheoloških lokaliteta u gradu. Osnivanje Zavoda u tim okolnostima trebalo je da pomiri dve krajnosti – potrebu urbanista da se gradovi i naselja pretvore u moderne industrijske centre i želju zaštitara da se spomeničko nasleđe očuva. Takođe, u ovom periodu većina fruškogorskih manastira je bila u ruševinama, kao i nekoliko desetina pravoslavnih crkava koje su stradale u Drugom svetskom ratu. Odliv seoskog stanovništva u gradove uslovio je gašenje mnogih seoskih domaćinstava što je dovelo do ugroženosti ruralne arhitekture. Nekoliko tvrđava i starih istorijskih gradova (Stari Slankamen, Kupinik, Berkasovo, Vrdnik) nalazili su se u ruševinama, izloženi zubu vremena.

Tokom proteklog perioda Zavod je svojim delovanjem sačuvao od razaranja najvrednija graditeljska jezgra starih sremskih gradova i mnoge pojedinačne objekte gradske, sakralne i seoske arhitekture, kao i kapitalne spomeničke celine poput fruškogorskih manastira. Naročita pažnja posvećivana je zaštiti, održavanju i izgradnji spomenika i spomen obeležja na mestima značajnim za period Drugog svetskog rata i narodno oslobodilačku borbu. Jedan od većih projekata Zavoda je i formiranje etno parka u Kupinovu. Takođe, izuzetno je značajna realizacija zaštitnih arheoloških istraživanja Sirmijuma na lokacijama budućih zdanja, kao i iskopavanja lokaliteta Gradina na Bosutu kojima je okupljen veliki broj ustanova i stručnjaka. Uporedo se radilo na preoblikovanju svesti pojedinaca i urbanističkih institucija kako bi se lakše prihvatili novi kulturološki obrasci i razvio osećaj poštovanja prema tekovinama prošlih vremena.

Poslednja decenija predstavlja novu etapu u zaštiti kulturne baštine. Obimna i dragocena tekstualna, tehnička i fotodokumentacija, koja je, zahvaljujući naporima više generacija stručnjaka sakupljana i čuvana u Zavodu, predstavlja danas polaznu osnovu za proučavanje i obnovu spomeničkog fonda na ovom području. Savremen multidisciplinarni pristup u obradi spomeničkog naseđa, razmena iskustava sa inostranim stručnjacima iz ove oblasti, upotreba novih metoda i materijala, promovišu nove standarde u zaštiti spomeničkog fonda i doprinose da se problem njegovog očuvanja sagleda kompleksno i sa jasnom predstavom o njegovom budućem izgledu, nameni i načinu prezentovanja. U skladu sa aktuelnim evropskim standardima, Zavod je sve više usmeren ka propagiranju uloge kulturnog nasleđa i njegovog tumačenja u kontekstu privrednih aktivnosti (razvoj kulturnog turizma). Jedan od najznačajnijih projekata ustanove, koji je aktuelan u poslednjem periodu, je natkrivanje i prezentacija Carske palate Sirmijuma u današnjoj Sremskoj Mitrovici.

Ustanove kulture

Sremska Mitrovica je zahvaljujući bogatoj istoriji ovog kraja budućim naraštajima ostavila dragocene spomenike, od kojih neki predstavljaju unikatni deo svetske kulturne baštine.
Muzej Srema

Muzej Srema

Zlatni avarski pojas, Sunčani sat, nebrojeni nalazi antičkog Sirmijuma na …

Poseta iz prve ruke

Valuta za plaćanje

All the lorem ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary.

Dolazak u Srbiju

Consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical.

Komunikacija

Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose.

Udaljenosti

It was popularised in the 60s with the release of Letraset sheets containing lorem passages.